Soila Sariola-Lehtinen
Yliopistonlehtori (näyttelijäntyö, musiikki ja laulu)