Näyttelijälähtöinen harjoittelu – yhteinen työpaja ammattinäyttelijöille ja näyttelijäopiskelijoille
Aika: keskiviikko ja torstai 5.-6.8.2015, molempina päivinä klo 9–14.

Paikka: Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty (musta harjoitussali), Tampereen yliopisto, Kalevantie 4

Kurssin laajuus on 1 op. Työpajatyöskentelyn lisäksi siihen sisältyy ennakkotehtäviä ja kirjallinen reflektio kurssin päätyttyä.

Työpajaan osallistumisen hinta on 150 euroa.

Jo ammatissa toimiville näyttelijöille ja näyttelijäopiskelijoille järjestettävässä työpajassa kokeilemme keinoja, joiden avulla ruumiillinen kuvittelu ja teksti voidaan yhdistää luovasti, nautittavasti ja yhteisesti kommunikoitavalla tavalla. Keinot voi ottaa heti käyttöön oman maun ja tarpeen mukaan, ja ne soveltuvat erilaisiin työskentelytapoihin. Keinoja on tähän mennessä testattu menestyksekkäästi monissa kotimaisissa ammattiteattereissa, joissa niiden avulla on myös valmistettu esityksiä.

Työpajassa kokeillaan keinoja, joiden avulla ruumiillinen kuvittelu ja teksti voidaan yhdistää luovasti, nautittavasti ja yhteisesti kommunikoitavalla tavalla. Tavoitteena on kohtauksen ja esityksen luominen esiintyvästä ruumiista lähtien, iloiten sekä sen mahdollisuuksista että mahdottomuuksista. Opimme tarkastelemaan kieltä ja ruumista samanarvoisina näyttämöllisinä komponentteina ja harjoittamaan näyttelijän dramaturgiaa näiden osasten avulla. Opimme puhumaan näyttelijän ruumiillisesta työskentelystä tavalla, joka mahdollistaa näyttelevän ryhmän itseorganisoitumisen ja -ohjautumisen.

Kokeiltavat keinot perustuvat Näyttelijäntaide ja nykyaika -tutkimuksen (TeaK 2008-2010) synnyttämään näyttelijänpedagogiseen työskentelyyn, joka kehittää keinoja näyttelijöiden koulutukseen ja täydennyskoulutukseen.

Työpajan vetävät Esa Kirkkopelto (esitystaiteilija, taiteellisen tutkimuksen professori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu) ja Minna Hokkanen (näyttelijä, yliopistonlehtori, Näty, Tampereen Yliopisto)

Koulutuksen järjestävät Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö sekä Taideyliopiston Aikuiskoulutuskeskus yhteistyönä.

 
Ennakkotehtävät kurssilaisille:

1. Valitse yksi lyhyt, omavalintainen teksti (monologinpätkä, runo tms.), joka sinulla on työn alla tai joka muutoin kiinnostaa/innostaa.

2. Lue Hella Wuolijoen "Niskavuoren Nuori Emäntä"-näytelmä ja opettele siitä kurssimateriaaliksi valittu kohtaus sivuilta 31–32. Kaikki kohtauksen repliikit tulee osata ulkoa.

3. Lue Nykynäyttelijän taide -kirjasta näyttelijä Taisto Reimaluodon ja Ritva Sorvalin haastattelut sekä Johtopäätökset.

Tehtävien 2. ja 3. materiaalit lähetetään osallistujille sähköpostitse heti ilmoittautumisen tultua perille.

4. Kirjoita kurssin päätyttyä oppimastasi vapaamuotoinen, 1–2 sivua pitkä kirjallinen reflektio, jonka näkökulma on erityisesti näyttelijälähtöisyydessä ja itseohjautuvuudessa.

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 8.7.2015 täältä https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15048/lomake.html