Haluaisitko näyttelijäksi?

Teatterityön viisivuotiseen koulutusohjelmaan valitaan tänä keväänä uudet opiskelijat. Hakuaika on 7.-18.3. Nelivaiheisen valintakokeen jälkeen 12-14 opiskelijaa aloittaa näyttelijän ammattiin johtavan koulutuksen NÄTYllä Viestinnän, median ja teatterin yksikössä.
 
 
Teatterityön koulutusohjelma on yksi suosituimmista Tampereen yliopistossa. Se antaa valmiudet näyttelijäntyöhön teatterissa, elokuvissa ja muissa medioissa sekä teatterialan jatko-opintokelpoisuuden. Hakijoita oli viimeksi noin tuhat.
 
 
Ensimmäiseen valintakoevaiheeseen kutsutaan kaikki hakijat - ja miltei kaikki yleensä myös tulevat. Hakijat valmistavat tähän vaiheeseen kaksi koetehtävää: ulkoa opetellun puheen sanomalehden yleisönosastolta tai mielipidepalstalta valitsemastaan kirjoituksesta ja tanssin, jonka ovat  tehneet lehden uutiskuvan pohjalta.
 
 
Valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan kehonhallintaan ja fyysiseen kuntoon, puheen ja äänen laatuun, rytmitajuun ja musikaalisuuteen, ilmaisun tarpeeseen sekä näyttämölliseen mielikuvitukseen. Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisen vaiheen perusteella, ja näin edetään pienenevällä joukolla kolmanteen ja neljänteen vaiheeseen.
 
 
Neljänteen vaiheeseen edenneiden ei tarvitse roikkua pitkään epätietoisuuden löyhässä hirressä. Tämä viimeinen valintakoe pidetään 28.-30.4., ja opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan saman tien 30.4.
 
 
Hakuaika päättyy perjantaina 18.3. klo 16.15. Tämän jälkeen tulevia hakemuksia ei oteta huomioon. Osoitteesta https://www.yliopistohaku.fi/ löytyy sähköinen hakulomake. Paperisen hakulomakkeen saa opetushallituksesta. Lisätietoja valintakokeesta voi kysyä numerosta 040 190 1522.