Tutkimus
Tampereen yliopistossa voi suorittaa myös teatterialan jatkotutkintoja (teatteritaiteen lisensiaatti, teatteritaiteen tohtori). Lähtökohtana on taiteilijan tekemä tutkimus, jossa keskeistä on oma taiteellinen työ ja siitä nousevat tutkimusaiheet.

Nätyllä tutkitaan käytännön teatterityötä, erityisesti näyttelijän näkökulmasta. Taiteilijoiden tekemä tutkimus on ensimmäisten tohtorintutkintojen myötä luomassa omia käytäntöjään eikä sen vuoksi vertaudu tieteelliseen tutkimukseen ja sen pitkään traditioon.