Teatterityön tutkinto-ohjelmassa näyttelijäntaidetta ja taiteilija-ammattia tarkastellaan neljän näkökulman kautta:

Näyttelijä tarinankertojana

Näyttelijä on pitkän tradition jatkaja, jonka tehtävä on kertoa ja ruumiillistaa yksityisiä ja yhteisiä tarinoita. Niiden avulla hän välittää erilaisia ilmiöitä, uusintaa traditiota ja tekee siitä yhdessä jaettavaa. 

Näyttelijä runoilijana

Näyttelijä on uutta luova taiteilija, jonka tehtävä on synnyttää erilaisia taiteellisia kokonaisuuksia ja yhdistää materiaaleja odottamattomilla tavoilla. Hän kyseenalaistaa ilmiöiden totunnaisia merkityksiä, järjestystä ja suhteita tehden näin muutoksen mahdolliseksi.

Näyttelijä insinöörinä

Näyttelijä on käynnistäjä, jonka tehtävä on toimia suhteessa erilaisiin fyysisiin ja teknologisiin toimijoihin ja ympäristöihin. Hän käyttää oman taiteenalansa ja sen ulkopuolelta omaksumiaan tekniikoita rakentaen niiden avulla uudenlaisia kohtaamisia erilaisten teknologioiden, kuten sähköisten medioiden ja digitaalisten ympäristöjen kanssa.

Näyttelijä yhteiskunnallisena osallistujana

Näyttelijä on yhteiskunnallinen toimija, jonka tehtävä on työskennellä, neuvotella ja vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla. Hän tekee työtään suhteessa erilaisiin ihmisiin, sosiaalisiin ryhmiin ja luonnonympäristöihin niistä vaikuttuen, niihin vaikuttaen ja niiden kanssa yhdessä toimien.