Jatkotutkinnoista
Koulutukseen hakeutuminen

Teatterialan jatkokoulutukseen voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut teatteritaiteen maisterin tutkinnon tai teatterialaa ja sen koulutusta sisällöltään sivuavan muun ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla yksikkö toteaa olevan edellytykset jatkotutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi hyväksytään yksilöllisen opintosuunnitelman perusteella. Teatterityön professori antaa asiasta lausunnon.

Haku tohtoriohjelmaan:
http://www.uta.fi/cmt/tohtoriopinnot/hakeminen.html