SUOMALAINEN "PRESSI" KLUBI- Suomen historian vaietut vaiheet. Mitä koulukirjoista on jätetty pois?
- Kenelle Keskustori kuuluu? Kuka päätti poliisikokeilusta?
- Kuka oikeastaan on suomalainen?
- Mikä on Libera?

Ensimmäistä kertaa Suomessa teatterintekijät, toimittajat ja TTT-Klubin yleisö käsittelevät ajankohtaisia ilmiöitä tavalla, mihin he eivät pysty ilman toisiaan. Suomalaisella ”Pressi” Klubilla journalistinen dokumenttiteatteri määrittyy uudelleen.

Kymmenen erilaista esitystä tuovat tutkivan journalismin tutkimustulokset näyttämölle. Esityspäivän aikana aiheita käsitellään Aamulehdessä, lavalla sekä Internetin livelähetyksessä. Päivänpolttavat uutisaiheet muuntuvat sketseiksi, musiikiksi ja draamaksi.

Tampereen yliopiston näyttelijä- ja journalistiopiskelijat, tutkijat, teatterin ja median ammattilaiset sekä katsojat yhdessä luovat teatteritapahtuman. Katsojan, toimittajan ja esiintyjän roolit vaihtelevat. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa illan kulkuun. Suomalainen “Pressi” Klubi on kokemuksellista journalismia.

Suomalainen “Pressi” Klubi on ainutkertainen kollaasi siitä, miltä Suomi juuri sinä päivänä näyttää!

Kurssin vastuuopettajina ovat Nätyn yliopistonlehtorit Mikko Kanninen ja Samuli Nordberg, jotka vastaavat esitysten ohjauksesta sekä journalismiopetuksen puolelta yliopistonlehtorit Kari Koljonen ja Anssi Männistö. Prosessiin osallistuvat ja sitä seuraavat tiiviisti myös journalistiikan vierailijaprofessori Renny Jokelin sekä hankkeen tutkijat Mikko Hautakangas ja Laura Gröndahl. Tuotantotiimissä ovat mukana myös Samuli Hytönen, Tiina Helin, Nuutti Vapaavuori ja Pekko Vuorela.

Journalistiikan opiskelijat:
Veera Tegelberg
Minna Ohtamaa
Annu Laine
Erkki Mervaala
Ilana Pantzar
Laura Hallamaa
Iida Nieminen

Mentorit:
Tiina Ellilä
Renny Jokelin
Noora Laaksonen
Sari Torvinen

Nätyn opiskelijat:
Juho Rantonen
Konsta Laakso
Katariina Havukainen
Oliver Kollberg
Saga Sarkola
Sara-Maria Heinonen
Tatu Sinisalo

Vierailijat:
Tanjalotta Räikkä
Marika Heiskanen

Ja hankkeesta:
Journalistisen dokumenttiteatterin kaksivuotinen tutkimushanke kysyy, mitä sellaista journalistinen dokumenttiteatteri voisi tarjoamaan yleisölle, mihin teatteri tai journalismi eivät kykene ilman toisiaan. Miten teatteri käsittelee ajankohtaisia tapahtumia ja yhteiskunnallista todellisuutta? Voiko se toimia julkisen keskustelun paikkana tavalla, joka mahdollistaa uudenlaisia osallistumisen ja kansalaisjournalismin muotoja?

Hankkeen puitteissa on järjestetty aihetta koskevia seminaareja ja opetustapahtumia sekä tutkittu Suomessa tehtyjä dokumentaarisia esityksiä. Tärkein osio on laaja journalistisen dokumenttiteatterin kurssi, jonka järjestää Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty yhteistyössä  CMT:n journalismiopetuksen, Tampereen Työväen Teatterin ja Aamulehden kanssa. Näyttelijäntyön ja journalismin opiskelijat valmistavat yhdessä kummankin alan ammattilaisten kanssa dokumentaarisia esityksiä, jotka nähdään TTT:n klubinäyttämöllä marras-joulukuussa nimellä Suomalainen Pressiklubi. Jokaista teatterinäytöstä voi osan aikaa seurata suorana lähetyksenä Aamulehden verkkosivuilla, minkä lisäksi Aamulehti tulee käsittelemään samoja aiheita perinteisemmän journalismin keinoin.

Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sekä journalismin että teatterin kentille, joita yhdistävät digitaalisen käänteen, kiristyvän talouden, kulttuuristen muutosten ja perinteisten yleisöjen vähenemisen aiheuttamat paineet. Esityksissä pyritään moniäänisyyteen sekä etsitään välineitä katsojien osallistamiseksi keskusteluun ja tiedon tuottamiseen. Lisäksi tutkitaan eri mediavälineiden toimintaa käsittelemällä ajankohtaisia aiheita niin fyysiseen läsnäoloon perustuvan näyttelijä-katsoja-suhteen kuin videoitujen tallenteiden ja verkossa jatkuvan keskustelun avulla.

Universumin kantaesitys torstaina 19.11.2015


ERI ILTOJEN PÄÄTEEMAT

25.11. ja 5.12.
VOIKO SUOMALAISUUTTA MÄÄRITELLÄ? Haluaisitko tuntea itsesi suomalaiseksi, mutta suomalaisuuden määritteleminen on ylitsepääsemättömän vaikeaa? Esitys näyttää, onnistuvatko yksi savolainen, yksi suomenruotsalainen ja yksi ruotsalainen löytämään suomalaisuuden kollektiivisen ytimen.

21.11. ja 3.12.
SUOMALAISTEN MUISTINMENETYS Esityksessä tarrataan kiinni 1940-luvun Suomen juutalaiskysymykseen ja virkistetään kansan valikoivaa muistia. Tätä et oppinut historian tunnilla!

19.11. ja 2.12. ja 12.12.
MITÄ TOTUUKSIA YHTEISKUNNASSAMME HAUDOTAAN? Suomi on yhden totuuden maa - vai onko? Millaisia totuuksia ajatushautomot, yliopistotutkijat ja poliitikot meille tarjoavat? Esitys etsii yhtä totuutta, mutta löytää monia.

18.11. ja 27.11. ja 9.12.
KENELLE KESKUSTORI KUULUU? Kansalaiskeskustelun perusteella Tampereen edustuspaikalla Keskustorilla on ongelma: kodittomat ja päihdeongelmaiset. Ovatko he "ihmisroskia", ja miten ongelma voitaisiin ratkaista? Vai onko koko ongelma yksi iso ajatusvirhe?


Yliopistouutiset 21.10.2015:
Näty mukana TTT:n suuressa oppilaitosyhteistyössä

http://www.ttt-teatteri.fi/ohjelmisto/suomalainen-pressi-klubi