NÄTYN OPISKELIJAVALINTA 2014HAKUAIKA PÄÄTTYI PERJANTAINA 14.3.2014 KELLO 16.15.

Määräaikaan mennessä jätettiin 1145 hakemusta. Teatterityön tutkinto-ohjelmaan valittiin 12 uutta opiskelijaa.


VALINTOJEN AIKATAULU

Hakuaika alkaa maanantaina 3. maaliskuuta 2014 ja päättyy perjantaina 14. maaliskuuta 2014 klo 16.15, jolloin sekä sähköisten että postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

1. valintakoevaihe
I vaiheeseen kutsutaan hakemusten perusteella. Kirjallisia ennakkotehtäviä ei ole. Kutsu I vaiheeseen lähetetään 19.3.2014. Annettua valintakoeaikaa ei voi vaihtaa. Ensimmäinen vaihe kestää yhden päivän hakijaa kohden ajalla 31.3.-4.4. ja 7.-11.4.2014.

1. valintakoevaiheeseen valmisteltava tehtävä:

1. Opettele ulkoa kaikkien kolmen (A, B, C) puheet, jotta kohtausta voidaan näytellä vaihtuvin kokoonpanoin.
2. Roolin sukupuoli on aina sama kuin esittäjän.


A
Iskin sinua selkään äidin kynsiviilalla.

B
Miksi?

C
Ihanko totta?

A
Muistatko?

C
Aika hurjaa!

A
Et antanut minun lainata värikyniäsi.

C
Kelaa!

B
Koska?

A
Koska vain: töhertelit aina jotakin.

C
Ei noin voi sanoa!

B
En enää! Kyllä voi.

A
Aina sama kuva.

C
Juuri sinä: Maaninen yhden asian liike!

B
Olen lopettanut! Sano tuolle että olen lopettanut!

C
Oletko?

B
Tiedätkö mitä varten sisarukset eivät ole?

C
Etkä!

B
Ei sitä varten, että he kysyisivät lupaa saada auttaa, kun vaara uhkaa. Sinä pidä turpasi kiinni!!! Kysyit, saisitko lainata värikyniäni. Kielsin. Miksi hyväksyit kieltoni? Kuinka pystyit pettämään minut niin, että annoit minun piirtää yhtä ja samaa kuvaa päivästä toiseen? Jos olisit mankunut, kinunnut, ruinannut! Ehkä olisin tajunnut sanoa, että siitä vain, pidä ne, saat ne omaksi, iki! Ehkä olisin pystynyt livahtamaan ulos tavalliseen maailmaan ja tullut tavallisen tuikionnelliseksi! Äidillä oli satoja kynsiviiloja.

A
Kymmenen per kynsi.


2. valintakoevaihe

II vaiheeseen kutsutaan I vaiheen perusteella. Kutsu II vaiheeseen lähetetään 15.4.2014 sähköpostilla osoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeellaan. Toinen vaihe kestää yhden päivän hakijaa kohden ajalla 22.-25.4.2014.

3. valintakoevaihe

III vaiheeseen kutsutaan II vaiheen perusteella. Kutsu ilmoitetaan puhelimitse 26.4.2014. Kolmas vaihe on 28.-29.4.2014.

4. valintakoevaihe

IV vaiheeseen kutsutaan III vaiheen perusteella. Kutsu ilmoitetaan suullisesti 29.4.2014. Neljäs vaihe on 30.4.2014.

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan 30.4.2014.


Teatterityön tutkinto-ohjelma

Teatterityön tutkinto-ohjelman nimessä korostuu näkemys näyttelijästä osana taiteellista työyhteisöä. Opinnot antavat mahdollisuuden opiskella näyttelijäksi myös omin painotetuin tavoittein. Opinnoissa ja opintojen aikana tehtävissä produktioissa nivoutuvat yhteen liike ja tanssi, ääni ja puhe, musiikki ja laulu.

Liike ja tanssi: Tavoitteena on oman kehon löytäminen kokonaisvaltaiseen ilmaisuun ja roolityöhön. Siksi opetetaan perustietoa anatomiasta ja kehonhuollosta. Liikkeen opetus sisältää myös tutustumista eri tanssitekniikoihin, akrobatiaan, taijihin, miekkailuun, näyttämötaisteluun, pantomiimiin, improvisaatioon ja pilatesharjoitteisiin.

Ääni ja puhe: Ääni on yksi näyttelijän tärkeimmistä työvälineistä ja toisaalta keskeinen osa kehonkuvaa ja kehollista läsnäolokokemusta näyttämöllä. Puheopetuksen tehtävänä on auttaa opiskelijaa hahmottamaan nämä äänen ominaisuudet, antaa keinoja puheen harjoittamiseen, äänen huoltamiseen sekä äänen ja puheen käyttämiseen roolityössä.

Musiikki ja laulu: Musiikkia opiskellaan pääsääntöisesti laulun avulla. Tarkoitus on rakentaa kullekin opiskelijalle monivivahteinen ja kestävä ääni, työväline joka tukee näyttelijän luontevaa siirtymistä puheesta lauluun ja päinvastoin. Liikkeen, puheen ja näyttelijäntyön keinot ovat läsnä laulutunneilla, musiikki rohkaisee käyttämään kehoa ja tunnetiloja.

Näyttämötyö: Näyttämötyön opetus antaa opiskelijalle kyvyn käyttää kehoaan ja mielikuvitustaan näyttämöllisesti; tarjoaa keinoja tulla ilmaisurikkaaksi esiintyjäksi. Vaihtelevilla ristikytkennöillä luodaan henkilökohtaista, dynaamista harjoittelukulttuuria, ja terävöitetään tajua esityksellisestä muodosta. Näin koulutus aukeaa samanaikaisesti useisiin suuntiin; eri tahoilta tulevat impulssit kohtaavat opiskelijassa.

Elokuvatyö: Elokuvanäyttelemisen jaksojen tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys kamerailmaisuun pohjaavasta näyttelijäntyöstä ja siihen vaikuttavista osatekijöistä. Se auttaa työskentelyä myös teatterissa ja muissa medioissa
Viisivuotinen teatterityön koulutusohjelma johtaa näyttelijän ammattiin.

Hakukelpoisuus

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä hakija, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon tai on muutoin omaksunut opintoja varten riittävät perustiedot ja -taidot. Lisäksi hakijan pitää olla vähintään 18-vuotias sinä vuonna, jolloin opinnot alkavat. Näyttelijäntyössä vaadittava taiteellinen lahjakkuus ja muu soveltuvuus ammattiin arvioidaan valintakokeen aikana.

Tavoitteet

Teatterityön-tutkinto-ohjelma antaa valmiudet näyttelijäntyöhön teatterissa, elokuvassa ja muissa medioissa
  • luo edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi taiteilijaksi
  • antaa teatterialan jatko-opintokelpoisuuden
Valintamenettely

Valintakokeisiin haetaan täyttämällä sähköisen yhteishaun hakulomake osoitteessa www.yliopistohaku.fi

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja nelivaiheisen valintakokeen perusteella.

Huomiota kiinnitetään seuraaviin ominaisuuksiin: kehonhallinta ja fyysinen kunto, puheen ja äänen laatu, rytmitaju ja musikaalisuus, ilmaisun tarve sekä näyttämöllinen mielikuvitus.

Sähköinen haku ja hakulomakkeet: http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakeminen.html


Lisätietoja:

Tuottaja/Teatterisihteeri Tuula Parviainen, puh. 040 190 1522 

  
Kuva: Katariina Sällylä