TEATTERITYÖN PROFESSORIN TEHTÄVÄNTÄYTTÖÖN LIITTYVÄ TAITEELLISEN TOIMINNAN ESITTELY

TAMPEREEN YLIOPISTO
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö CMT

Tiedote 5.9.2013

Nätyn professuurin täyttö etenee

Teatterityön professorin valinta etenee hyvässä aikataulussa. Kesän aikana on saatu asiantuntijalausunnot (Otso Kautto, Kati Outinen, Maarit Pyökäri), joiden pohjalta tehtäväntäyttöä valmisteleva ryhmä on päättänyt, että taiteellista työtään esittelemään ja haastateltavaksi pyydetään seuraavat kolme hakijaa: TeT Pauliina Hulkko, TeT Mikko Kanninen ja TeM Saana Teräväinen (Lavaste).

Esittely järjestetään Teatterimontussa perjantaina 27.9.2013 klo 9.00–12.30 kuulemistilaisuutena, jossa kukin hakija voi esitellä tunnin ajan taiteellista toimintaansa, käsityksiään teatterityön opetuksesta ja Nätyä koskevia kehittämissuunnitelmiaan. Tilaisuuden aikataulu on seuraava:

  1. TeT Pauliina Hulkko klo 9.00–10.00
  2. TeT Mikko Kanninen klo 10.15–11.15
  3. TeM Saana Teräväinen (o.s. Lavaste) klo 11.30–12.30

Teatterityön professorin määräaikainen tehtävä täytetään ajalle 1.8.2014–31.7.2019. Professorin tehtävistä määrätään Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön 3 §:ssä. Lisäksi teatterityön professori toimii teatterityön tutkinto-ohjelman vastaavana, ja hänen tehtävänään on teatterityön opetuksen, taiteellisen toiminnan ja taiteellisen tutkimuksen edistäminen. Tehtävään kuuluvat opetus ja ohjaus niin perus- kuin jatkotutkintojenkin tasolla, ja siihen sisältyy myös hallinnollisia ja tutkinto-ohjelman kehittämiseen liittyviä velvollisuuksia. Professori edistää tutkinto-ohjelman yhteistyötä yksikön muiden oppiaineiden ja Tutkivan teatterityön keskuksen sekä alan muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Tarkoitus on, että professori osallistuu elokuussa 2014 tehtävissään aloittavien uusien näyttelijäntyön yliopistonlehtorien rekrytointiin ja mahdollisuuksien mukaan myös kevään 2014 opiskelijavalintaan.

Lisätietoja:

Johtaja Heikki Hellman, heikki.hellman@uta.fi, 040 571 3184

Ks. myös http://www.uta.fi/cmt/hallinto/rekrytointi/