Nätyläiset osallistuivat Suuri näyttämö 2011 -kurssille

Nätyn opiskelijat osallistuivat 30.5. - 10.6. Lahdessa ja Helsingissä järjestetylle Suuri näyttämö 2011 -kurssille. Kaikkiaan eri oppilaitoksista yhteen kokoontuneita opiskelijoita oli 77. Näyttelijäopiskelijoiden lisäksi mukana oli ohjaaja-, koreografi-, lavastus-, pukusuunnittelu, valo- ja äänisuunnitteluopiskelijoita Teatterikorkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta sekä esitystekniikan opiskelijoita Metropolia ammattikorkeakoulusta.

Kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat yhteistyössä Teatterikorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja NÄTY sekä Metropolia (Esittävän taiteen koulutusohjelma, medianomi).
Kurssin toteuttamista tukivat myös Lahden Kaupunginteatteri ja Suomen Kulttuurirahasto.

Kurssilla opiskelijat saivat toteuttaa oman näköisiään esityksiä. Tiistaina 7.6. oli vuorossa kolme demoesitystä. Tunnelmia päivästä voit aistia valokuvien kautta:

Lahden kaupunginteatteri 7.6.2011.


Päivän ensimmäinen demo.


Nätyläiset Anna Ackerman ja Olli Haataja lavalla.


Päivän toisen demoesityksen harjoitukset käynnissä.


Kurssilla oli nimensä mukaisesti tarkoitus totuttautua suurella näyttämöllä toimimiseen.


-


Mukana oli myös kaupunginteatterin henkilökuntaa. Tässä valomiehet työssään.


Päivän kolmas demo.


-


-


Valokuvat Samuli Hytönen