Teatterityöhön 987 hakijaa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT) oli hakijoiden suosiossa.
Teatterityö ja tiedotusoppi kuluivat jälleen kerran Tampereen yliopiston suosituimpiin hakukohteisiin. Teatterityöhön haki tänä keväänä 987 näyttelijän ammattiin haluavaa. Tiedotusopissa oli kuvajournalismin linja mukaan lukien 942 hakijaa, joille aine oli ykkösvaihtoehto.
 
Enemmän ensisijaisia hakijoita oppiaineista oli vain lääketieteessä, 1 019. CMT:n oppiaineet olivat suosiossa siten sijoilla 2 ja 3.
 
Sekä tiedotusopin että teatterityön suosio laski edellisestä hakukerrasta runsaalla sadalla. Yksikön oppiaineista sen sijaan puheviestinnän hakijamäärä lisääntyi 19 prosentilla 184:ään, samoin tiedotusopissa erilliseksi linjaksi erotetun kuvajournalismin suosio kasvoi.
 
Tiedotusopissa aloituspaikkoja on 45, joista 6 on kiintiöity kuvajournalismille, puheviestinnässä 12 ja teatterityössä 10. Teatterityön kolmivaiheisen valintakokeen ensimmäinen kierros päättyi jo viime viikolla.
 
Tänä keväänä opiskelijat pääsivät hakemaan viimeistä kertaa perinteisiin oppiaineisiin. Vuonna 2012 hakukohteet on järjestetty laaja-alaisiksi tutkinto-ohjelmiksi.
 
Viestinnän, median ja teatterin yksikössä voi ensi vuonna hakeutua vain journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan, jossa kuitenkin on erilliset valintaväylät puheviestinnälle ja kuvajournalismille. Teatterityön tutkinto-ohjelmaan ensimmäinen haku on vasta vuonna 2014.