Teatterityön yliopistonlehtorin (musiikki ja laulu) määräaikainen osa-aikainen tehtäväTeatterityön yliopistonlehtorin (musiikki ja laulu) määräaikainen osa-aikainen tehtävä  

Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä on haettavana teatterityön yliopistonlehtorin määräaikainen osa-aikainen tehtävä ajalle 1.1.2017–31.7.2018. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö muuttuu osaksi uutta viestintätieteiden tiedekuntaa 1.1.2017 alkaen. 

Toimintaympäristö

Teatterityön tutkinto-ohjelmassa koulutetaan näyttelijöitä ja tehdään näyttelijäntaidetta ja -pedagogiikkaa koskevaa tutkimusta. Professorin lisäksi tutkinto-ohjelmassa on nykyään neljä yliopistonlehtoria. Opetusteatterin henkilökuntaan kuuluu teatterisihteeri, näyttämömestari, puvustonhoitaja ja tekninen suunnittelija.

Teatterityön tutkinto-ohjelma sijoittuu vuodesta 2017 alkaen viestintätieteiden tiedekuntaan, jossa yhteiskuntatieteellinen tutkimus yhdistyy humanististen tieteiden ja informaatiotieteiden perinteisiin.  

Tehtävä

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön 3 §:ssä määrätään yliopistonlehtorin tehtävistä. Teatterityön yliopistonlehtorin (musiikki ja laulu) opetusalueena on musiikki ja laulu teatterityön tutkinto-ohjelmassa.

Teatterityön yliopistonlehtorin (musiikki ja laulu) tehtävänä on:

  • opettaa musiikkia ja laulua teatterityön tutkinto-ohjelmassa kandidaatti- ja maisteritasolla

  • osallistua opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yksikön täydennyskoulutushankkeisiin

  • osallistua opetussuunnitelmaan sisältyvien taiteellisten tuotantojen toteuttamiseen

  • edistää tutkinto-ohjelman yhteistyötä yksikön muiden oppiaineiden sekä alan muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Yliopistonlehtori noudattaa kokonaistyöaikaa ja hoitaa tehtäväänsä vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti. Tehtävä on osa-aikainen (800–1300 tuntia/vuosi) ja maksimissaan 80 % kokonaistyöajasta. Lopullisesta työajasta sovitaan erikseen tehtä­vään otettavan kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset 

Nyt täytettävänä olevaan opetuspainotteiseen yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään taiteellista pätevyyttä ja käytännön perehtyneisyyttä teatteriin ja musiikkiin (TaYHJS 7 § 3 momentti). Taiteellinen pätevyys muodostuu seuraavista ansioista:

  • taiteelliset ansiot

  • koulutus

  • työkokemus

Eduksi katsotaan opetusalaan liittyvä erityisosaaminen laulun tai teatterimusiikin alueella sekä tutkimus.

Lisäksi tehtävä edellyttää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Yliopisto­pedagogiset ja muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus otetaan huomioon yliopistonlehtoria valittaessa (TaYHJS 4 §).

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa (TaYHJS 4 §). 

Palkkausperuste ja alustava vaativuustaso

Palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti: vaativuustaso sijoittuu yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5–7, lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika

Tehtävässä on työsopimuslain 4 §:n mukainen koeaika. 

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

 Hakemus jätetään käyttäen yliopiston sähköistä lomaketta, johon liitetään:

Tehtävää koskevat tiedustelut: 

Professori Pauliina Hulkko, pauliina.hulkko@uta.fi, puh. 050 318 7123        

Tehtäväntäyttömenettelyä koskevat tiedustelut:

Hallintopäällikkö Heikki Eilo, heikki.eilo@uta.fi, puh. 040 190 1389 

Hakuaika on päättynyt 14.10.2016 klo 15.45.