Työharjoittelu
Harjoittelu kuuluu teatterityön tutkinto-ohjelman mukaisiin teatteritaiteen maisterin opintoihin. Työharjoittelu ammattiteatterissa tai sovitussa taiteellisessa tuotannossa tukee opiskelijan siirtymistä työelämään. Harjoittelun mahdollisesta korvaamisesta muilla opinnoilla päättää teatterityön professori. Maisteriopinnoissa ammattitieto-opinnot integroidaan aineopintoihin ja työharjoitteluun. Harjoittelun laajuus on 15 - 30 opintopistettä.