NÄTY

Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty) on näyttelijänkoulutusta ja näyttelemisen tutkimista harjoittava tutkinto-ohjelma Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Nätyn koulutuksessa taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma kohtaavat.

© Antti Yrjönen

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista, jonka päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijäntaidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa.

Opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta; kaikki mitä näyttelijä tekee, kohtaa ja todentuu hänen ruumiillisessa toiminnassaan ja ajattelussaan. Lisäksi opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide tapahtuu esityksinä eri ympäristöissä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimimaan kykenevä maailmankansalainen, ja kansainvälisyys määrittää Nätyn toimintaa. Tutkinto-ohjelma järjestää kansainvälistymisopintoja, kansainvälistä opetusta, opiskelijavaihtoa ja muuta yhteistyötä sekä kandidaatti- että maisteritasolla. Lisäksi opiskelijoita rohkaistaan toteuttamaan omia kansainvälisiä projekteja ja tuetaan osallistumisessa kansainvälisiin tapahtumiin kuten festivaaleille.

Näty on mukana useissa kansainvälisissä verkostoissa ja hankkeissa. Tärkeimmän kansainvälisen yhteistyökumppanin muodostaa pohjoismaisten ja Baltian teatterikoulujen Norteas-verkosto, jonka kanssa vuosittain järjestettävän opiskelija- ja opettajavaihdon lisäksi Näty toteuttaa vuosina 2017–18 esittävien taiteiden ja taiteilija-ammatin kestävyyteen tähtäävän Sustainability-hankkeen. 

Coventryn yliopiston kanssa Näty on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2015, jolloin käynnistyi etäläsnäoloa esittävien taiteiden koulutuksessa tutkiva tutkimus- ja opetushanke Telepresence in Performance Training and the Performing Arts. Hankkeen ensimmäinen osa Corionalus Online voitti Philadelphiassa joulukuussa 2016 järjestetyn Reimagine Education -kilpailun ensimmäisen palkinnon Arts and Humanities -sarjassa.

Historia

Tampereen yliopiston ensimmäinen, kaksi ja puoli vuotta kestänyt ammattinäyttelijäkurssi aloitti toimintansa vuoden 1967 alussa yliopistoon jo vuonna 1960 perustetun Draamastudion aloitteesta. Kaikkiaan 23 oppilasta pääsi lopulta Suomen moderneimmalle näyttämölle, Tampereen yliopiston uuden lisärakennuksen Teatterimonttuun Matti Tapion johdolla.

Tilat

Teatterityön tutkinto-ohjelman tilat sijaitsevat Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Teatterimonttu on black box -tyyppinen teatterisali, joka toimii Nätyn opetuksen ja tutkimuksen pääasiallisena harjoitus- ja näyttämötilana. Teatterimonttu sijaitsee keskustakampuksen Päätalo-rakennuksen D-siivessä.

Teatterimontun lisäksi Nätyllä on käytössään kaksi harjoitussalia, laulu- ja puheopetustilat, äänistudio, ompelimo, puvusto sekä verstastilat. Nätyn hallinnoimia tiloja vuokrataan myös ulkopuolisten toimijoiden käyttöön opetusohjelman niin salliessa.

Alla olevasta linkistä löydät Teatterimontun pohjapiirrustukset, leikkaukset ja tekniikkalistauksen / pdf, dwg, skp, xlsx

Teatterimontun tekniset tiedot

Yhteystiedot

Kalevantie 4, D-osa
33100 Tampere

naty@tuni.fi

+358 (0) 40 1901 522

Teatterimonttu

Tampereen yliopiston päärakennus, Kalevantie 4, D-osa.
Teatteritilaan pääsee sekä portaita pitkin että hissillä.

Teatterimontun sijainti kampuksella 

Lippuvaraukset ma-pe klo 10-15

Puh. 050 3951 197 tai teatteri@tuni.fi

Riittävien turvavälien varmistamiseksi syksyn 2020 esityksiin on varattu rajallinen määrä katsomopaikkoja.

Ennakkoon varatut liput on lunastettava Teatterimontun aulassa sijaitsevasta lipunmyynnistä viimeistään 15 minuuttia ennen esityksen alkua.

Huom! Hygieniasyistä lippuja voi lunastaa ainoastaan maksukorteilla.

Teatterimontun ulko-ovi avataan 30 minuuttia ennen esityksen alkua. Vaatesäilytys ei ole toistaiseksi käytössä, mutta ulkovaatteet voi ottaa mukaan teatterisaliin.

Mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi keräämme esityksissä olleiden asiakkaiden yhteystiedot. Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä ja sitoudumme tartuntaketjun jäljittämisessä viranomaisohjeisiin.

 

Nätyn opiskelijoiden keikkavälitys toimii osoitteessa booking.naty@gmail.com

Teatterityön tutkinto-ohjelman keskeiset yhteistyökumppanit

Yhteiseen opetukseen ja taiteelliseen toimintaan liittyvä yhteistyö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen Työväen Teatteri

Asiantuntijayhteistyö ja -jäsenyydet

Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Tampereen Teatterikesä
Teatterintutkimuksen seura TeaTS ry
Suomen Näyttelijäliitto ry

Kansainväliset tutkimus- ja koulutusverkostot

International Federation for Theatre Research
International Platform for Performer Training

Norteas-yhteistyöverkostoon liittyvä opiskelija- ja opettajavaihto, yhteinen opetus, yhteiset festivaalit ja seminaarit

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense
Skuespillerskolen ved Århus Teater, Århus
Statens Scenekunstskole, Copenhagen
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, Tallinn
Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia, Tarto
Listaháskóli Íslands, Reykjavik
Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija, Vilnius
Hogskolen i Ostfold, Halden
Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer
Stockholms dramatiska högskola, Stockholms Konstnärliga Högskola
Teaterhögskolan i Luleå, Luleå
Teaterhögskolan i Malmö, Malmö
Teaterhögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg

Erasmus-yhteistyö

KASK Conservatory, University College Gent

Ammattiteatteriharjoitteluyhteistyö

Suomen teatterit ry:n jäsenteatterit
Teatterikeskus ry:n jäsenteatterit